IQ คืออะไร

IQ หรือชื่อเต็ม

Intelligence Quotient เป็นวิธีการวัดความฉลาดของแต่ละคน ระดับ IQ เริ่มต้นที่ศูนย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 300 คะแนนการทดสอบส่วนใหญ่แล้วจะมีคะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน ที่ไม่เคยมีใครสามารถทำคะแนนที่สูงกว่า 170 คะแนน เพราะคะแนนช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นระดับคะแนนอัจฉริยะ ซึ่งหากคุณสามารถทำคะแนนในระดับนี้ จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคะแนนของคุณนั้นเป็นความจริงหรือไม่

IQ คืออะไร

แบบทดสอบ IQ คืออะไร?

ง่ายๆ เลยก็คือ การวัดความอัจฉริยะ ซึ่งความอัจฉริยะและ IQ นั้นไม่เหมือนกับคำว่า “ความเฉลียวฉลาด” แต่มีความหมายคล้ายกับ การรู้จักแนวแก้ปัญหาและความสามารถในการวิเคราะห์ เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของคำถามที่หลายคนมี “สุนัขมี IQ เท่าไหร่” นั้นเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ไร้สาระมาก เพราะความฉลาดของสุนับนั้นไม่สามารถประเมินได้เช่นเดียวกับมนุษย์

แบบทดสอบ IQ ที่ตรงไปตรงมา

มีปัจจัยที่สามารถทำให้การทดแบบทดสอบ IQ นั้นเป็นไปอย่างมีความยุติธรรม เพราะการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์และสุนัขนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะด้วยความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำไปใช้เป็นตัววัดผล IQ ยกตัวอย่างง่ายๆ หากแบบทดสอบ IQ ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่ซึ่งคุณเป็นเจ้าของภาษานี้ คุณก็อาจจะทำคะแนนได้ประมาณ 120 อีกรุปแบบหากคุณทำแบบทดสอบที่ถูกเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณไม่เคยเรียนเคยเรียนภาษานี้มาก่อน ก็อาจจะทำคะแนนได้ประมาณ 10 แต่หากคุณเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ก็อาจจะทำคะแนนได้มากกว่านี้ แต่นี้ก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงความฉลาดของคุณ

เพราะฉะนั้นแล้ว การทดสอบ IQ สามารถมีความยุติธรรมได้ ก็ต่อเมื่อมีการออกแบบที่มีความยุติธรรม หากพวกเขาใช้ภาพในการนำเสนอตามการจำกัดจำนวนสีสัน (สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง ตาบอดสี) ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะแม่นยำมากกว่าเดิม

ประวัติแบบทดสอบ IQ

มนุษย์มีความสนใจในการประเมินคุณภาพของตัวเองและคนอื่น แต่ทั้งนี้แล้วก็มีการใช้เวลามากในการก่อตั้งวิธีการวัดระดับความฉลาดในปี 1904 นักจิตวิทยาศาสตร์ Charles Spearman ได้สร้าง “g factor”, ซึ่งเป็นมาตรวัดความฉลาดในปีนั้น

History of IQ test

คำว่า “IQ” นั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยนักจิตวิทยา William Stern, ที่ได้พัฒนาวิธีการเปรียบเทียบอายุ โดยช่วงเวลาการเติบโตของแต่ละคน ซึ่งวิธีนี้แตกต่างจากวิธีปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แต่วิธีการแพทย์นี้ก็ยังคงอยู่

ในช่วงปี 1940 นั้นความแตกต่างของเชาวน์ปัญญาไม่ว่าจะเป็น ความฉลาดแบบไหลและความฉลาดแบบตกผลึก ต่างก็ถูกสร้างขึ้นว่าโดยนักจิตวิทยาที่มีชื่อว่า Raymond Cattell การทดสอบ IQ ของความฉลาดแบบไหลนั้นจะเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา, การวิเคราะห์, พรสวรรค์ทุกอย่างที่เป็นจุดเด่นของคุณ คุณสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ ความฉลาดคืออะไร? ต่อได้

แน่นอนว่าก่อนหน้ารูปแบบการทดสอบ IQ นี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา ก็มีกระบวนการจำแนกและวิเคราะห์ความฉลาดของผู้คนก่อนหน้านี้ หนึ่งในสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ การทดสอบ Binet-Simon ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Alfred Binet และ Théodore Simon ในช่วงปี 1905 และมุ่งเน้นไปที่ความสามารถทางวาจาของหัวเรื่อง

Robert Yerkes เข้ารับใช้กองทัพสหรัฐฯในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบแบบไม่ใช้คำพูดซึ่งให้ผลลัพธ์ตามประสิทธิภาพ ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในความพยายามครั้งแรกในการแยกสติปัญญาที่แท้จริงจากการเรียนรู้

David Wechsler ออกแบบทดสอบในปี 1939 ที่รวมการทดสอบย่อยและการประเมินอย่างละเอียดกว่าการทดสอบแบบเดี่ยว โดยในปี 1960 รูปแบบการทดสอบของ Wechsler นั้นได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้

การค้นคว้าและการพัฒนาจะนำไปสู่ความฉลาดหลากหลายด้าน รวมถึงความสามารถในการประมวลภาพและความสามารถในการคิดอย่างสมเหตุสมผล

แบบทดสอบ IQ ออนไลน์

แบบทดสอบ IQ ออนไลน์จำนวนมากขึ้นอยู่กับการวิจัยของ David Wechsler เนื่องจากมีการวิเคราะห์แบบทดสอบที่ครอบคลุมมากกว่า

ผลลัพธ์แบบทดสอบ IQ

เป้าหมายสูงสุดของการทดสอบ IQ ก็คือ การบ่งบอกถึงความฉลาดคุณ ซึ่งผลการทดสอบ IQ อาจจะแสดงเป็นตัวเลือก (IQ โดยประมาณของคุณ) ช่วง IQ ของคุณคือ (เช่น 100-101) ชื่อของช่วง (เช่น สติปัญญาเฉลี่ยอัจฉริยะ ฯลฯ) หรือตัวบ่งบอกเปอร์เซ็นของการตอบคำถามที่ถูกต้องของคุณ

แบบทดสอบ IQ สำหรับเด็ก

มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับแบบทดสอบ IQ สำหรับเด็ก เพราะส่วนมากแล้วแบบทดสอบ IQ นั้นยังไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ในขณะที่การทดสอบ IQ สำหรับเด็กนั้นก็ยังมีการเปิดให้บริการและสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ออนไลน์ แต่ทั้งนี้แล้วแบบทดสอบนั้นก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการทดสอบสำหรับเด็กวัยรุ่นนั่นเอง

แบบทดสอบ IQ สำหรับเด็ก

มีข้อบ่งชี้ว่า IQ ของเด็กอายุ 5-7 ปีจะสามารถเทียบกับ IQ ของเด็กที่อยู่ในช่วงวัย 17-18 ได้น้อยกว่า การเปรียบเทียบเด็กวัยอายุระหว่าง 11-13 และ 17-18 สิ่งนี้หมายความว่า สติปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหาได้พัฒนาขึ้นในช่วงวัยเติบโต ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยกว่านั้นก็อาจจะโอกาสน้อยที่พวกเขาจะสามารถทำแบบทดสอบ IQ ได้สำเร็จนั้นเอง

แบบทดสอบ IQ ฟรี

การทดสอบ IQ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หากคุณลองทดข้อสอบแบบฟรี? มีอย่างแน่นอน อย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นว่า การทดสอบ IQ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ที่อาจจะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ แต่หากคุณมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขั้นไปสามารถวัด IQ ได้ดีกว่าภายใต้การดำเนินการจากทางแพทย์ โดยคะแนนของ IQ จะมีความใกล้เคียงกับการสอบที่สถานที่จัดสอบจริง

การตรวจสอบแบบทดสอบนั้นมีความเป็นธรรมจากการไม่นำวัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่เข้ามาเกี่ยว เพื่อป้องกันการใช้ความรู้เดิมมาทำแบบทดสอบวัด IQ นี้ เพราะแบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบเชาวน์ปัญญา ที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพราะทุกคนต่างก็สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือกันทั้งนั้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดนั่นเอง

IQ เฉลี่ยคืออะไร?

ค่าเฉลี่ย IQ ในประชากรมักจะอยู่ที่ 100 ยิ่งมีผู้คนจำนวนมากเริ่มทำแบบทดสอบ IQ คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงและ IQ ของแต่ละบุคคลก็จะถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน

การให้คะแนนการทดสอบ IQ ทำงานอย่างไร?

ตัวอย่างเช่น หากคนสามคนทำแบบทดสอบ IQ และทำคะแนนได้ 50%, 75% และ 100% โดยคะแนนเฉลี่ยคือ 75% ดังนั้นทุกคนที่ได้คะแนน 75% ก็หมายความว่าพวกเขามี IQ เท่ากับ 100 นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากอีก 10 คนทำแบบทดสอบและได้คะแนน 50% หรือต่ำกว่านั้น คะแนนการทดสอบ IQโดยเฉลี่ยจะเริ่มดึงเข้าไปใกล้ 50% - 57% ซึ่งหากบุคคลต่อไปที่ทำคะแนนการทดสอบ 60% จะถูกบันทึกไว้ว่ามี IQ สูงกว่า 100

นี่เป็นเพราะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 57% ซึ่งทำให้ 57% คะแนน IQ ที่คุณจะได้รับจะเท่ากับ 100 เพราะเป็นยิ่งมีคนทำแบบทดสอบมากขึ้น คุณก็จะยิ่งได้ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยที่มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดจากข้อมูลที่มีการอ้างอิงไว้แล้ว

ช่วง IQ เฉลี่ยคืออะไร?

IQ ที่อยู่ระหว่าง 90 และ 109 เป็นระดับไอคิวปกติ หากคุณได้คะแนนต่ำกว่า 70 เรียกได้ว่าคุณปัญญาอ่อน ในขณะที่ 130 ถึง 139 นั้นถือว่าคุณมีพรสวรรค์

คะแนน 140 และมากกว่านั้นเป็นระดับของอัจฉริยยะ ที่ซึ่งมีประชากรเพียงส่วนน้อยที่จะสามารถได้คะแนนระดับนี้ เช่นเดียวกับผู้ที่มี IQ เท่ากับ 50 ต่ำกว่า เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมค่าเฉลี่ยถึงสามารถระบุระดับไอคิวของคุณได้เป็นอย่างดี

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับ นิยามของ IQ ต่อได้

ควรทำแบบทดสอบ IQ แบบไหนดี?

มีการทดสอบมากมายออนไลน์ แต่แบบทดสอบที่เราแนะนำก็คือ แบบทดสอบ IQ ทั่วโลก ที่ถูกออกแบบจากแพทย์ที่มีประสบการณ์ สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปและมีความยุติธรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่มีปัญหาตาบอดสีก็สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากความสามารถในการแยกแยะสีไม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาความฉลาด

ควรทำแบบทดสอบ IQ แบบไหนดี?

หลายคนเคยได้ยินเรื่องการทดสอบไอคิว Mensa และต้องการที่จะเข้าร่วมสมาชิก Mensa ซึ่งแบบทดสอบของเรานี้ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าสมาคมของ Mensa ได้ เพียงแต่จะเป็นการบ่งบอกว่า คุณสามารถผ่านการทดสอบ Mensa ได้หรือไม่

แบบทดสอบไอคิว Mensa

การทดสอบไอคิวของ Mensa นั้นมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในการทดสอบที่ยากที่สุด คุณจะสามารถรู้ IQ ของคุณได้จากผลลัพธ์และคุณสามารถผ่านแบบทดสอบ Mensa ได้ หากคุณมี IQ มากกว่า 140

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ Mensa ใน บทความการทดสอบ IQ ของเรา

ข้อจำกัดไอคิวของ Mensa

คุณสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้ ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 98% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นมีเพียง 2 จาก 100 คนเท่านั้นที่อาจจะผ่านการทำแบบทดสอบนี้ ซึ่งคุณไม่สามารถทำข้อสอบได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งนี่ทำให้สมาคมพิเศษของ Mensa มีความพิเศษมากขึ้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความ ข้อจำกัดไอคิวของ Mensa ของเรา

วิธีเตรียมตัวสำหรับการทดสอบ Mensa

การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญและการผ่านแบบทดสอบ Mensa นั้นยิ่งมีความจำเป็นอย่างมาก การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการดูแลตัวเอง อาจดูเหมือนเป็นเพียงปัจจัยที่ช่วยให้ร่างกายคุณมีสุขภาพดีมากขึ้นแทนที่จะเป็นสภาวะทางจิตใจ แต่ทั้งนี้แล้วสองปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่ากัน

วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวคือ การฝึกทำแบบทดสอบ IQ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ก่อนที่จะทำการทดสอบจริงของ Mensa ซึ่งนี่จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบของคำถามมากขึ้นและรู้สึกดีที่คุณสามารถทำข้อสอบ IQ ได้นั่นเอง หากคุณคะแนนต่ำกว่า 140 คุณจำเป็นที่จะต้องฝึกทำแบบทดสอบเพิ่มเติม

IQ ของฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม?

ใช่เลย แต่อาจจะไม่ส่งผลอะไรกับคุณ ในขณะที่การฝึกฝนและการอบรมสามารถเพิ่มคะแนน IQ ความฉลาดของคุณที่ได้รับการเทียบอันดับค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมทำแบบทดสอบคนอื่น หากหลายคนได้คะแนนเฉลี่ย IQ ที่ต่ำ มาตรฐานของ IQ จะลดต่ำลงเช่นกัน แต่มาตรฐานก็ยังอยู่ที่ 100 เหมือนเดิม นี่หมายความว่าคะแนน IQ ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป

IQ ของฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม?

แต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิธีที่คุณเตรียมการสำหรับการทดสอบ Mensa ยิ่งคุณฝึกฝนและฝึกสมองมากเท่าไหร่ คุณก็สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการฝึกฝนแบบทดสอบ Mensa ได้ที่นี่

การศึกษาเรื่องความเฉลียวฉลาด (Flynn Effect)

ตั้งแต่การสร้างระบบการทดสอบ IQ และผลลัพธ์ IQ นั้นได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยค่าเฉลี่ยจะถูกคำนวณระดับ IQ มาตรฐานที่ 100 มักจะถูกคำนวณใหม่หลายต่อหลายครั้งเพื่อการปรับคะแนนเพิ่มขึ้น

หากค่าเฉลี่ยไม่มีการถูกคำนวณใหม่ คะแนน IQ ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนนต่อทศวรรษประมาณตั้งแต่ปี 1920 หลังจากที่มีการวิจัยออกมา ดูเหมือนกับว่าแนวโน้มนี้จะมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรม

IQ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เรียกว่า การศึกษาเรื่องความเฉลียวฉลา (The Flynn Effect) หลังจาก James R Flynn ผู้เขียนหนังสือ The Bell Curve ที่เป็นการศึกษาครั้งแรก

การชะลอตัวหรือแม้แต่การศึกษาเรื่องความเฉลียวฉลาดที่ผกผันเกิดขึ้นไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในบางประเทศตะวันตก

นักอัจฉริยะที่มี IQ สูงสุดทั้ง 3

มีนักอัจฉริยะหลายคนหากนับมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งบางคนก็มีชื่อเสียงมากกว่านักอัจฉริยะคนอื่น อย่างนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็มักจะยกตัวอย่างนักอัจฉริยะเช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ขึ้นมา แต่อันที่จริงแล้วก็ยังมีนัอัจฉริยะหลากหลายสาขาและนี่ก็คือนักอัจฉริยะอีก 3 คนที่คุณอาจเคยได้ยินชื่อมาแล้วบ้าง

ลีโอนาโด ดา เวนซี่ (Leonardo Da Vinci)

Leonardo Da Vinci Vinci เกิดเมื่อปี 1452 ประเทศอิตาลีในปัจจุบัน เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับความอยากรู้อยากเห็นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เขามีความสนใจ ได้มีการประเมินว่า IQ ของ Leonardo นั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 220

IQ Leonardo da Vinci ที่สูงที่สุด

ตั้งแต่งานศิลปะรวมถึง Mona Lisa และ The Last Supper ไปจนถึงภาพวาดกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และการออกแบบหุ่นยนต์ อาวุธสงคราม ไปถึงร่มชูชีพและสะพาน งานออกแบบของเขาหลายชิ้นเป็นงานร่วมสมัยหรืองานออกแบบสำหรับการสร้างขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่จำไว้ว่าเขามีความคิดนี้เมื่อ 500 ปีที่แล้วเท่านั้น!

สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking)

มีการสันนิษฐานว่ามีคะแนนไอคิวมากกว่า 160 โดยไม่มีใครทราบว่า สตีเฟ่น ฮอว์คิง Stephen Hawking เคยทำแบบทดสอบไอคิวและไม่เห็นต้องการให้ผู้อื่นรู้ผลลัพธ์การทดสอบของเขา อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเดือนมีนาคม 2561 สตีเฟ่น ฮอว์คิง ให้หลักฐานอย่างมากมายว่าเขามีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เป็นสากลและปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติ

สตีเฟ่นฮอว์คิง IQ

ด้วยร่างกายที่ล้มเหลวของเขาจากผลกระทบของ ALS การค้นพบที่รู้จักกันดีของ Hawking นั้นเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาจากหลุมดำ ซึ่งไม่มีใครรู้จักมาก่อน การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและควอนตัมเป็นพื้นฐานสำหรับ สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโลกในทุกวันนี้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยิ่งใหม่กว่าฟิสิกส์เชิงทฤษฎีของ Einstein

แกรี คาสปารอฟ (Garry Kasparov)

Garry Kasparov (แกร์รี คาสปารอฟ) กล่าวได้ว่าเขามี IQ อยู่ที่ 190 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอดีตแชมป์หมากรุกของโลก เขาสามารถวิเคราะห์ได้อย่างน่าทึ่ง นี่จึงทำให้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามสำหรับผู้เล่นหมากรุกคนอื่นๆ เขากลายเป็นนักเล่นหมายเลข 1 ของโลกในปี 1984 ซึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดที่เคยประสบความสำเร็จเล่นเกมส์หมากรุกนี้

Garry Gasparov IQ

เขากลายเป็นนักการเมืองและตอนนี้เขาก็ได้นำทักษะการแก้ปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนต่อมา

3 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบ IQ

1 – IQ ของคุณไม่ได้แสดงถึงคุณค่าของตัวคุณ

ความสามารถในการทำงานของคุณ, การเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเพื่อนนั้น ไม่ได้สะท้อนจาก IQ ของคุณ เพราะ IQ ของคุณนั้น เป็นตัวชี้วัดว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ตรรกะและการแก้ไขปัญหาที่มีเหตุผล โดยเปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือของประชากรในการวัดความฉลาดของคุณเท่านั้น

2 – คุณสามารถพัฒนาผลลัพธ์ในการทดสอบ IQ ของคุณได้อย่างไร

หากคุณได้ทำการทดสอบ IQ และผิดหวังกับผลการทดสอบ ก็สามารถเตรียมตัวทำแบบทดสอบ IQ ครั้งต่อไปได้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อพัฒนาความฉลาดของคุณนั้น จะสามารถช่วย เพิ่มคะแนนการทดสอบ IQ ของคุณ ได้เป็นอย่างดี

3 – คำถามแบบทดสอบ IQ นั้นมีความยากมาก

เพียงเพราะคุณไม่สามารถตอบคำถามหนึ่งหรือสอง (หรือหลายข้อ) ในการทดสอบ IQ ได้ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการทดสอบ IQ นั้นยากเกินไป เพราะมันถูกออกแบบมาให้ดูยาก เพื่อวัดทักษะของคุณว่าคุณสามารถทำได้ดีแค่ไหน - หากคำถามทั้งหมดนั้นง่าย ทุกคนก็คงจะเป็นอัจฉริยะเป็นแน่!

3 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบ IQ

ทำไมคุณต้องทำแบบทดสอบ IQ?

ทุกคนต้องการพัฒนาตนเองและตำแหน่งหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต การที่คุณรู้ว่า IQ ของคุณเท่าไหร่นั้น ก็จะช่วยให้คุณหาจุดเริ่มต้นในการทำงานได้ ... และที่สำคัญกว่านั้นการทำแบบทดสอบ IQ นั้นมีความสนุกสนานร่วมด้วย! เพราะฉะนั้นแล้ว รออะไรอยู่ล่ะ? มาเริ่มทำแบบทดสอบ IQ ของคุณกันเลย!

อยากรู้ IQ ของคุณจะเท่าไหร่กันนะ?
ลองทำแบบทดสอบของเรา
เริ่มทดสอบIQ วันนี้! →