ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงนี้มีผลควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ worldwide-iq-test.com ("แบบทดสอบ IQ ทั่วโลก") เว็บไซต์นี้มี Wiqtcom Inc. เป็นเจ้าของ ("Wiqtcom", "พวกเรา", "ของเรา") โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้คุณจะเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วย คุณก็ไม่ควรเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

อ่าน
เงื่อนไขการใช้งาน →

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 24 เมษายน 2019

ข้อตกลงนี้มีผลควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ worldwide-iq-test.com ของคุณ ("การทดสอบ IQ ทั่วโลก")

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดย Wiqtcom Inc. ("เรา", "ของเรา") โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้คุณจะเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วย คุณก็ไม่ควรเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งาน

1. การใช้งานบนเว็บไซต์

คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อทดสอบความฉลาดเฉพาะส่วนบุคคลและอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ไม่ถูกต้อง คุณไม่สามารถทำการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ที่หนักเกินไปหรือเลือกเครือข่ายการใช้งานที่ไม่สนับสนุน คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น

2. ความเป็นส่วนตัว

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลที่เราได้รวบรวมมา และวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้ทำแบบทดสอบ อ่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ข้อมูลลึกเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทั่วโลก แต่รวมถึงจากผู้ที่อยู่ในสหภาพยุโรปด้วย เรามุ่งมั่นที่จะจัดการความรับผิดชอบของเราภายใต้ GDPR อย่างรอบคอบ

3. ใช้นโยบายคุกกี้

ใน นโยบายคุกกี้ ของเรา เราได้ทำการอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้อย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้

4. บทความและเว็บไซต์ที่ลิ้งค์

หน้านี้มีบทความที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับคุณ รวมถึงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอีกมากมาย อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ควบคุมความถูกต้องหรือการทำงานของลิงค์เหล่านี้ เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากบทความเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือลิงก์ที่ถูกต้องจากภายนอกความ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำตามคำแนะนำของบทความเหล่านี้ คุณสามารถทำตามคำแนะนำจากเอกสารโดยใช้ความเสี่ยงของคุณเอง

5. ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตหรือไวรัสคอมพิวเตอร์

เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีไวรัสในคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่อาจจะเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการดังกล่าวมีให้ "ตามสภาพ" โดยมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด ไม่มีการรับประกัน ไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุน การบำรุงรักษาหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้พร้อมใช้งานตลอดเวลา, ข้อมูลบนไซต์เสร็จสมบูรณ์ มีความเป็นจริงทุกประการหรือมีการอัพเดตปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการบำรุงรักษาในเวลาใดก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอธิบาย เรามีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่มีคำเตือน

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ หากหน้ามีข้อผิดพลาดหรือหน้าไม่พร้อมใช้งาน สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจำเป็นต้องยอมรับกับข้อจำกัดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยคุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

7. เงื่อนไขการชำระเงินและการยกเลิก

ตาม เงื่อนไขของการชำระเงิน เราได้อธิบายข้อกำหนดของการชำระเงินและการยกเลิกไว้อย่างละเอียด

8. ผลลัพธ์การทดสอบและข้อความอีเมล์

8.1 การบันทึกข้อมูล

เพื่อทำการทดสอบทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับได้ว่าเราจะบันทึกข้อมูลที่คุณให้กับเราและผลการทดสอบในฐานข้อมูลของเรา ทางเราจะส่งผลลัพธ์การทดสอบของคุณใหห้ทางอีเมล์ นอกจากนี้แล้วเราอาจส่งข้อความเพื่อการชำระเงินหรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทราบ

8.2 การใช้อีเมล์ที่ไม่ระบุชื่อ

เราจะไม่สแปมคุณและเราจะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและสามารถให้ใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ระบุชื่อจริงของคุณเช่น user123@somedomain.com เพื่อเพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณให้อย่างดีที่สุด

อย่างไรก็ตามเราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาสำคัญอื่น ๆ

8.3 การเก็บรักษาผลสอบ

เราไม่รับประกันว่าเราจะเก็บผลการทดสอบในฐานข้อมูลของบนเว็บไซต์นานกว่า 14 วัน ดังนั้นเราขอจะแนะนำให้คุณ ดาวน์โหลดรายงานทดสอบลงในคอมพิวเตอร์ของคุณทันทีหลังจากชำระเงิน อย่างไรก็ตามเราสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหากมีการพิจารณาแล้วว่า นี่เป็นความจำเป็น

9. กฎหมายข้อบังคับใช้และความขัดแย้ง

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฟินแลนด์ เป้าหมายหลักคือ การแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงผ่านการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย หากคู่กรณีไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาข้อพิพาท โดยการเจรจาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจนำข้อพิพาทไปที่สำนักงานศาลเขตนอร์ท Karelia ใน Joensuu ประเทศฟินแลนด์

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

เราจะทำการอัพเดตข้อกำหนดการใช้งานของเราเป็นครั้งคราว หลังจากอัปเดตข้อกำหนดการใช้งานของเราเราจะอัพเดตวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ซึ่งสามารถอ่านบทความอัพเดพได้ที่นี่

การอัพเดตข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ของเราจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่อัพเดตและจะทำการอัพเดตข้อกำหนดการใช้งานที่ทำก่อนหน้านี้โดยรวมทั้งหมด