วิธีการปรับปรุงคะแนนทดสอบ IQ ของคุณ

วิธีการปรับปรุงคะแนนทดสอบ IQ ของคุณ

วิธีเพิ่ม IQ อย่างง่าย - คะแนนแบบทดสอบ IQ ของคุณสามารถปรับปรุงได้จากการฝึกฝนการทำงานของหน่วยความจำ รวมถึงการเล่นเกมส์ Dual N-Back ที่คุณจะไดยินตัวอักษรและตำแหน่งบนพื้นที่ตารางเกมส์ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้

อ่านต่อ
บทความฉบับเต็ม →
  • บทความ
  • วิธีการปรับปรุงคะแนนทดสอบ IQ ของคุณ

วิธีพัฒนาคะแนน IQ ของคุณ

คะแนนแบบทดสอบ IQ เป็นตัวเลขบังคับ - ที่เป็นรูปแบบล้าสมัย

มีเกมส์ฝึกสมองอย่างมากมายให้คุณได้เลือกใช้เช่น แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ รวมถึง Lumosity, ที่จะช่วยฝึกสมองของคุณให้มีความสงบและเพิ่มคะแนน IQ ของคุณได้ หากคุณต้องการเพิ่มคะแนน IQ คุณอาจจะต้องอ่านบทความบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ IQ เป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่? และโปรแกรมอย่าง Lumosity นั้นสามารถทำงานได้จริงหรือไม่?

IQ ที่สูงขึ้นนั้นจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเป็นอย่างมากรวมถึง ความสุขทั่วไป สุขภาพที่ดีและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ใช้เรื่องที่แปลกใจหากคุณสามารถตอบคำถามจากทฤษฎีและเชิงปฎิบัติได้ แล้วความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ ที่ช่วยให้การเรียนรู้, จดจำสิ่งต่างๆ, ประมวลความคิดและปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนาขึ้นในผู้ใหญ่ได้หรือไม่นะ?

ก่อนหน้านั้นเราคิดว่าความฉลาดมาจากพันธุกรรมและปัจจัยสภาพแวดล้อมในวัยเด็กที่เป็นตัวกำหนดความสามารถในการรับรู้ตลอดชีวิตระดับความฉลาดของแต่ละบุคคล ตามที่เราได้ระบุไว้ใน คำจำกัดความของความฉลาด และ IQ สำคัญหรือไม่? บนเว็บไซต์นี้ คะแนนความฉลาดของแต่ละบุคคลนั้นถูกวัดมาจากความเข้าใจเชิงปฎิบัติในชีวิตการทำงานของคุณ และคะแนน IQ นั้นจะถูกคำนวณออกมาจากความสามารถทางปัญญาของแต่ละคนนั่นเอง

การศึกษาการคำนวนคะแนน IQ ก่อนหน้านี้นั้น แสดงให้เห็นว่า คะแนน IQ จากวัยเด็กนั้นมีความสัมพันธ์กับ IQ ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย โดยจากการสำรวจของชาวสก็อตพบว่า คะแนนการทำแบบทดสอบ IQ ที่ 0.77 คะแนนเมื่อตอนอายุ 11 ปี ก็จะมีผลจนเมื่อคุณมีอายุ 77 ปีในการศึกษาระยะยาวนั่นเอง [1]

การค้นพบนี้ชี้ให้คุณเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เกี่ยวกับความสามารถทางปัญญาระหว่างบุคคลทั่วไปได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นตอนต้น ความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่า คุณมีเชาวน์ปัญญาแบบไกลเมื่อเทียบกับเชาวน์ปัญญาตกผลึก นี่ก็เป็นเพราะว่าคะแนนการทดสอบเชาวน์ปัญญาตกผลึกนั้นสามารถปรับปรุงได้เช่น การฝึกท่องคำศัพท์ เป็นต้น ผลลัพธ์นี้ก็ยังคงเน้นถึงรูปแบบที่แน่นอนของเชาวน์ปัญญาแบบเหลว [2][3]

คะแนนการทดสอบ IQ สามารถปรับปรุงผ่านการฝึกหน่วยความจำที่ใช้งานได้

เบื้องต้นสามารถระบุได้ว่าการฝึกความจำในผู้ใหญ่สามารถเพิ่มไอคิวได้จริง

เมื่อไม่นานมานี้ มีหลักฐานปรากฎว่าเราสามารถสร้าง IQ ขึ้นมาได้อย่างมั่นคง วาจาและประสิทธิภาพของคะแนน IQ นั้นสามารถเห็นได้ชัดในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น [5]

ในปี 2008 เมื่อ Jaeggi และเพื่อร่วมงานของเธอตีพิมพ์ผลลัพธ์ในการสำรวจของพวกเขาที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาทางน้ำและ IQ สามารถพัฒนาโดยโปรแกรมการฝึกอบรมความรู้ที่เฉพาะเจาะจง [6] ในการศึกษาวัยเรียนและวัยทำงาน โดยการทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับความจำในการทำงานประมาณ 25 นาทีต่อวัน นานถึง 19 วัน วิธีการฝึกอบรมที่ดีก็คือการเล่นเกมส์ “ Dual-N-Back”

สำหรับเกมส์ Dual N-Back game, ผู้เข้าร่วมจะได้ยินตัวอักษรและเห็นตำแหน่งพื้นที่ทีละตัว ยกตัวอย่าง สิ่งที่เห็นและสิ่งที่คุณได้ยินนั้น สัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ 2 ลำดับหรือไหม ตัวอย่างนี้มีความคล้ายกับ Lumosity เช่นเดียวกัน

การฝึกอบรมนี้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วจากการทำงานของหน่วยความจำที่ได้การฝึกฝน แต่ทั้งนี้ความจำก็ยังเพิ่มขึ้นในการฝึกฝนเชาวน์ปัญญาแบบไหลอีกด้วย (การศึกษาที่เน้นเชาวน์ปัญญาแบบไหล-พวกเขาไม่ได้ทดสอบคะแนน IQ) อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกคะแนน IQ ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

นี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถเห็นทักษะการเรียนรู้นั้นสามารถถ่ายโอนไปสู่เชาวน์ปัญญาไหลที่เพิ่มมากขึ้น (IQ ที่คาดหวังเพิ่มขึ้น) เนื่องจาก IQ และความฉลาดแบบไหลนั้นก็คือกระบวนการเรียนรู้นั่นเอง การพัฒนาเชาวน์ปัญญาไหลแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการฝึกฝน ซึ่งหากคุณมี IQ ที่สูง ก็ย่อมสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีกว่าในการทำงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

รูปด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ WME ในช่วงการฝึกอบรมจากการศึกษาปผลลัพธ์เชาวน์ปัญาแบบไหล ที่ซึ่งเราไม่สามารถจำลองจาก Jaeggi et al ได้ [7]

IQ เกิดขึ้นพร้อมกับประสิทธิภาพของ WME ที่เพิ่มขึ้นในหน่วยความจำที่ใช้งานได้

คะแนนการทดสอบ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการฝึกฝนความจำในการทำงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2014 ที่มีการยืนยันผลลัพธ์เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ปี 2008 มีการศึกษาเกี่ยวกับ การฝึกอบรมการทำงานความจำและการฝึกควบคุมความสนใจเกี่ยวกับความฉลาดทางสติปัญญาและ IQ อย่างมากมาย การศึกษาบางส่วนไม่สามารถยืนยันผลในเชิงบวกจาก Jaeggi et al ได้ พร้อมแนวคิดของการฝึกอบรมการทำงานของหน่วยความจำ

การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จากหลักฐานการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงสุดเมื่อรวมผลลัพธ์จากการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2014 มุ่งเน้นไปในการอบรมแบบดั้งเดิมและเชาวน์ปัญญาไหลเพื่อวัดผลลัพธ์ที่พบว่ามีผลกระทบต่อการฝึกฝนความจำเชิงบวก [8]

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มที่เราจัดขึ้นมาและผู้ที่มีสุขภาพที่ดีระหว่าง 18 และ 50 คนจากการศึกษาทั้งหมด 20 ตามเกณฑ์คัดเลือกพบว่า การฝึกอบรมแบบดั้งเดิมนั้นมีผลกระทบต่อคแนนสถิติเชาวน์ปัญญาไหลถึง 3-4 คะแนนจากการทดสอบ IQ มาตรฐาน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ ผลบวกสุทธิสำคัญนั้นมีความสำคัญมาเท่ากับผลสรุปของนักวิจัย

“ เมื่อนำเอารายงานผลลัพธ์มารวมกัน เราก็สามารถคาดเดาการวิเคราะห์ได้ว่า ขอบเขตการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม ที่ต่ำที่สุดจากข้อมูลนำเสนอนั้น สามารถเลือกใช้ตามมาตรการของ Gf ได้”

การฝึกฝนหน่วยความจำในวัยเด็ก สามารถเพิ่ม IQ ของคุณได้

การทำงานของความจำนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการพัฒนา IQ ในวัยผู้ใหญ่ ความน่าสนใจเป็นวิธีเดียวกันที่ใช้เมื่อคุณอยู่ในวัยเด็ก ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน

การศึกษาแบบดั้งเดิมในสมัยวัยเรียนที่มีนั้นมีกลุ่มที่ลงลงเรียน 14 วันติดกัน นี่แสดงให้เห็นว่าการเรียนเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า การทดสอบเชาวน์ปัญญาไหลช่วงระยะเวลาติดตาม 12 เดือน ผลวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนเด็กตั้งแต่ปฐมวัยนั้น จะช่วยพัฒนาเชาวน์ปัญญาแบบไหลได้อย่างถาวะและประสิทธิภาพในการทดสอบไอคิวที่ได้รับมาตรฐาน [9]

คำแนะนำง่ายๆ ในการเพิ่มคะแนน IQ

  1. ก่อนที่เราจะเริ่มปรับปรุง IQ ของคุณ จะต้องแน่ใจว่าคุณมีการประเมินระดับ IQ นั้นมีความน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ที่ต้องการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือหรือเข้าร่วมการทดสอบ Mensa
  2. ดูแลสุขภาพที่ดีของคุณด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ดื่มแอลดอฮอล์มากจนเกินไปและไม่สูบบุหรี่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการพัฒนาความจำแบบธรรมชาติ
  3. เริ่มฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างน้อยย้อนหลัง 1 ถึง 3 เดือนหรือนานกว่านั้น หากคุณต้องการพัฒนาเชาวน์ปัญญาแบบไหลและ IQ นั้นจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นเริ่มตามหาเว็บไซต์โปรแกรมที่ถูกใจคุณและลองฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมออย่างน้อย 15-25 นาทีต่อวัน เราแนะนำให้คุณเริ่มฝึกฝนส่วนแรกให้ได้ก่อนที่จะเริ่มย้ายไปทำส่วนที่สองทันที
  4. หลังจากที่คุณทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบระดับ IQ ที่เพิ่มขึ้นได้ออนไลน์หรือเข้าร่วมแบบทดสอบ Mensa (คุณสามารถเข้าสอบกับ Mensa ได้สองครั้ง)

IQ ของฉันเท่าไหร่กันนะ?

ตอนนี้คุณอยากรู้ผลทดสอบ IQ ของคุณกันหรือยัง? มาลองทำแบบทดสอบออนไลน์เพียงคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย!

วิธีเพิ่ม IQ
ลองทำ
แบบทดสอบ IQ ตอนนี้เลย →


อ้างอิง:

[1] Deary IJ, Whalley LJ, Lemmon H, Crawford J, Starr JM (2000) The Stability of Individual Differences in Mental Ability from Childhood to Old Age: Follow-up of the 1932 Scottish Mental Survey. Intelligence 28: 49–55. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289699000318

[2] Neisser U, Boodoo G, Bouchard TJ Jr, Boykin AW, Brody N, et al. (1996) Intelligence: Knowns and unknowns. Am Psychol 51: 77–101

[3] Nisbett RE, Aronson J, Blair C, Dickens W, Flynn J, et al. (2012) Intelligence: new findings and theoretical developments. Am Psychol 67: 130–159.

[4] Ramsden S, Richardson FM, Josse G, Thomas MSC, Ellis C, et al. (2011) Verbal and non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature 479: 113–116.

[6] Jaeggi SM, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig WJ (2008) Improving fluid intelligence with training on working memory. Proc Natl Acad Sci U S A 105: 6829–6833.

[7] Thompson, Todd W., et al. “Failure of Working Memory Training to Enhance Cognition or Intelligence.” PLoS ONE, vol. 8, no. 5, 2013, doi:10.1371/journal.pone.0063614. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063614#pone.0063614-Jaeggi1

[8] Au, Jacky, et al. “Improving Fluid Intelligence with Training on Working Memory: a Meta-Analysis.” Psychonomic Bulletin & Review, vol. 22, no. 2, 2014, pp. 366–377., doi:10.3758/s13423-014-0699-x. https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/08/au-et-al2014_nback-training-gf-meta-analysis.pdf

[9] Peng, Jun, et al. “The Effects of Working Memory Training on Improving Fluid Intelligence of Children during Early Childhood.” Cognitive Development, vol. 43, 2017, pp. 224–234., doi:10.1016/j.cogdev.2017.05.006. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885201417301272