คำจำกัดความของ IQ

คำจำกัดความของ IQ

ค่าเฉลี่ยของ IQ คือ 100 และประมาณ 95% ของคะแนนIQ อยู่ระหว่าง 70 และ 130 แต่ทั้งนี้แล้ว IQ หมายถึงอะไรกันนะ? คำจำกัดความของ IQ คืออะไร? ช่วง IQ คืออะไร? มาอ่านรายละเอียดกันที่บทความนี้

อ่านต่อ
บทความฉบับเต็ม →

แบบทดสอบคำจำกัดความ IQ และเชาวน์ปัญญา

คำจำกัดความของ IQ

วามฉลาดทางสติปัญญา (IQ) มีต้นกำเนิดที่ประเทศเยอรมันในปี 1919 นักจิตวิทยา William Stern ได้ใช้คำศัพท์สำหรับเทคนิคการให้คะแนนสำหรับการทดสอบความฉลาด ที่เขาพัฒนาขึ้น ณ. มหาวิทยาลัย Breslau เขาได้กำหนด “เชาวน์ปัญญา” เป็นอายุการพัฒนาการของแต่ละบุคคล (การทดสอบเชาวน์ปัญญาที่คุณได้รับ) หารด้วยอายุตามลำดับเหตุการณ์ นำคะแนนผลลัพธ์ไอคิวที่คุณได้มาหารด้วย 100 คุณก็จะได้ คะแนน IQ เรียบร้อย แนวคิดของการกำหนดอายุการพัฒนาการนั้นถูกทิ้งไปในการทดสอบสติปัญญา แต่ต่อมานั้นก็มีการสร้างการทดสอบที่เรียกว่า IQ ขึ้นมาแทน

ทุกวันนี้ IQ ถูกใช้เป็นค่าประเมินความฉลาดมักจะใช้ในการเปรียบเทียบกับคนอื่น เนื่องจากคะแนนดิบจากการทำแบบทดสอบมาตรฐานนั้นมีการกระจายแบบปกติ (เช่น การแจกแจงปรกติ), ซึ่งนี่จะเป็นการตกลงกันว่าคะแนนดิบจะถูกเทียบกับคะแนน IQ เฉลี่ยของประชากรที่ 100 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน IQ เท่ากับ 15 คะแนน

IQ score distribution

การกระจายคะแนน IQ

การกระจายคะแนน IQ หมายความตามคำนิยมคือ บุคคลทั่วไปจะมีไอคิวเท่ากับ 100 และประมาณ 95% นั้นจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 70 และ 130 คแนน ระดับของ IQ นั้นจะใช้วัดระดับค่าความสัมพันธ์ หลายคนที่มีคะแนนไอคิวสูงที่สุดนั้นก็จะมีความฉลาดกว่าคนที่มีคะแนน IQ ระดับค่าเฉลี่ยนั่นเอง

ยกตัวอย่าง IQ 132 หมายความว่าคุณได้ระดับคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากถึง 98% ของคุณอื่นนั่นเองแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถในการแก้ปัญหาหรือความสามารถในการคิดตรรกะ เพียงแค่จะอยู่ในกลุ่มค่าความสัมพันธ์ของคะแนนคุณนั่นเอง โดยผู้ที่มีไอคิวสูงเช่นนี้สามารถผ่านแบบทดสอบ IQ ของ Mensa ไปได้อย่างแน่นอน

ยกตัวอย่างแบบทดสอบที่ได้รับความเป็นมาตรฐานของ Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). โดยแบบทดสอบนี้จะมันเชาวน์ปัญญาไหลและเชาวน์ปัญญาตกผลึกจากการวัดผลคะแนนนั่นเอง ซึ่งคะแนนดิบของทั้งสองส่วนจะถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนเป็นคะแนนไอคิว

คะแนน IQ ระบบจัดลำดับคะแนนแบบดั้งเดิม %ของประชากร
≥ 140 ระดับความฉลาด > 0.4
130-139 มีพรสวรรค์ 2.3
120-129 มีความฉลาดที่ยอดเยี่ยมมาก 6.4
110-119 มีความฉลาดที่ดีมาก 15
90-109 มีความฉลาดระดับปกติ 47
80-89 ไม่ค่อยมีความฉลาด 14
70-79 ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 5.8
50-69 ภาวะปัญญาอ่อน 2.2
35-49 ภาวะปัญญาอ่อนระดับกลาง  
20-34 ภาวะปัญญาอ่อนระดับปกติ  
< 20 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง  

คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในช่วยระหว่าง IQ ที่เท่าไหร่กันนะ? คะแนน IQ ของคุณเท่าไหร่กัน? คุณอยู่ในระดับของอัจฉริยะหรือไม่? ตามมาทดสอบเชาวน์ปัญญาและตรวจคะแนนของคุณกันดีกว่า

ตามมาดูกันว่าความฉลาดของคุณจะอยู่ในระดับไหนกัน
มาเริ่มทำ
แบบทดสอบ IQ ออนไลน์ตอนนี้เลย →