แหล่งข้อมูลการทดสอบไอคิว

การทดสอบ IQ และเชาวน์ปัญญา

แหล่งข้อมูลการทดสอบมีความเป็นธรรม ซึ่งคุณไม่จำเป็นระบุชื่อซึ่งอาจเป็นการทดสอบความฉลาดทางปัญญาอย่างยุติธรรมบนอินเตอร์เน็ต

อ่านเต็ม
บทความ →

การทดสอบ IQ และเชาวน์ปัญญา

ารค้นหาคะแนนไอคิวของคุณผ่านการทดสอบเชาวน์ปัญญาออนไลน์ที่เชื่อถือได้และมีความแม่นยำ ซึ่งนี่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับชีวิตของคุณและการทำงานได้ หรือเพื่อเพียงอวดคะแนนกับเพื่อนของคุณก็ได้เช่นกัน การทำแบบทดสอบนี้จะสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าร่วม Mensa หรือไม่และเชาวน์ปัญญาที่แท้จริงของคิดที่จริงแล้วคืออะไร

คะแนนการทดสอบไอคิวและคะแนนความฉลาดจะแสดงให้ว่าคุณมีไอคิวที่ปกติ แต่หากคุณเป็นคนที่มีคะแนนไอคิวที่สูงที่สุด คุณจะสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับการทดสอบ IQ ออนไลน์ฟรี
รูปใดสมเหตุสมผลในกล่องเปล่าจากตาราง?

การทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรี

เรานำเสนอการทำแบบทดสอบให้กับคุณบนหน้าเว็บไซต์ 2 รูปแบบด้วยกันคือ หนึ่งคือการทำแบบทดสอบอย่างรวดเร็วเพียง 5คำถามเท่านั้น แต่รูปแบบที่สองนี้เป็นการทดสอบหลักโดยจะมี 35 คำถามด้วยกัน ให้คุณเริ่มทำจนเสร็จสมบูรณ์

โดยมีเวลาจำกัดทั้งหมด 24 นาที คุณจะต้องเลือกคำตอบที่สมเหตุสมผลมากที่สุดเพื่อเติมช่องสุดท้ายจาก 6 ตัวเลือกที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียงของข้อสอบนั้น คุณจะไม่สามารถเลือกคำหรือตัวเลข และกล่องที่มีสีดำและสีเทา

หากคุณยังรู้สึกไม่พอใจกับคำตอบที่ได้ คุณก็สามารถกลับไปแก้ไขได้ตามที่ต้องการ แต่จำไว้เสมอว่า หากคุณไม่ตอบคำถาม คุณจะต้องเติมเครื่องหมายถูกลงในข้อที่ไม่ต้องการตอบ เพื่อเป็นการผ่านข้อนั้นๆ

แบบทดสอบของเราจะไม่บอกคะแนน IQ ของคุณ แต่จะบอกช่วงระดับคะแนนของคุณเท่านั้น

แบบทดสอบพรีเมียมของเรา

เพียงเสียค่าทำแบบทดสอบ $11.99 (USD) คุณก็จะได้รับผลคะแนน IQ ในรูปแบบรายงาน PDF ที่มาด้วยคำอธิบายและรายละเอียดที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก

แบบทดสอบวัดความฉลาดที่มีมาแต่เกิดนี้จะวัด (การตรวจสอบข้อสอบนี้จะเป็นไปตามเหตุผลเชิงตรรกะและความรวดเร็วในการทำแบบทดสอบ) ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทำแบบทดสอบได้ทุกช่วงอายุ แต่การทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือนั้นจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น

หากคุณสามารถทำแบบทดสอบได้มากกว่า 98% จากผลคะแนนของคุณจะสูงกว่าส่วนปลายของเส้นโค้ง นั่นก็หมายความว่า คุณจะสามารถผ่านการทดสอบของ Mensa ได้อย่างแน่นอน

คุณมีความฉลาดเหมือนสมาชิก Mensa หรือเปล่า?
คลิกเพื่อค้นหา →

เช่นเดียวกับ