เพิ่มคำขอ: การทำแบบทดสอบวัดความฉลาดฟรี

เรายินดีจะทำแบบทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียน,สถานศึกษามหาวิทยาลัย โดยคุณสามารถส่งใบคำขอในการทำแบบทดสอบในฐานะอาจารย์ผู้สอน, วิทยากรและนักวิชาการทั่วไป โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเสนอ หากคุณมีความสนใจ

เพิ่มคำขอโดย:
สถานศึกษา: